პროექტები

მცირე საოჯახო ტიპის სახლი

მცირე საოჯახო ტიპის სახლი

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“  ფარგლებში DCFG  მომსახურებას უწევს მცხეთის რეგიონში სოფელ წილკანსა და სოფელ გალავანში მდებარე მცირე საოჯახო ტიპის ორ  სახლს. ასევე თბილისში, სოფელ გლდანსი მდებარე ერთ სახლს. თითოეულ სახლში ცხოვრობს ათი ბენეფიციარი. აღნიშნული მცირე საოჯახო სახლებში მომსახურებას იღებენ, როგორც ტიპიური განვითარების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  ექვსიდან თვრამეტ წლამდე ასაკის ბავშვები.  პროექტი დაიწყო 2011 წელს .