სიახლეები

ლაშქრობა ბირთვისში
26 დეკ

ლაშქრობა ბირთვისში

სოციალურ-პედაგოგიური ცენტრის „კომპასი“ პროექტის ფაგრლებში 27 დეკემბერს მოეწყო ბუნებათერაპიის გასვლითი ღონისძიება ბირთვისში, ქვემო ქართლი. მონაწილეობა მიიღო 19-მა ადამიანმა. ამ ტიპის გასვლითი აქტივობა განხორციელდა პირველად, რაც საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა. ბუნებათერაპიის მიზანი მიღწეულ იქნა:

  •  მოხდა ფიზიკურ აქტივობაში მოზარდების ჩართვა;
  •  მიიღეს გუნდად ყოფნის გამოცდილება;
  • განიცადეს მათთვის ახალი სასიამოვნო ემოციები;
  •  შეიძინეს ახალი უნარები;
  • დაუმეგობრდნენ ერთმანეთს;

 მომავალში კვლავ გაგრძელდება მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ცენტრის ბენეფიციარებთან.